TL On FM 96.5
เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้าน
เพิ่มประสิทธิภาพสัญญาณ Wi-Fi ภายในบ้าน

บทความจาก : รายการ modern market โดยศรีวิลัย สมทรง และ เกรียงไกร รัชตามุขยนันท์ 

ออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558

เรียบเรียง : กิตติ ภูวนิธิธนา

 

 

ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยการรับสัญญาณ Wi-Fi ยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอด ปัญหาที่มักพบได้คือ สัญญาณ Wi-Fi กระจายไม่ทั่วบ้าน หรือในชั้น 2 หรือ 3 ของบ้านไม่สามารถรับสัญญาณได้

ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ...

- การลากสายและติดตั้งตำแหน่งโมเด็มของผู้ให้บริการไม่เหมาะสม ผู้ให้บริการบางรายมักติดตั้งสายและโมเด็มไว้ที่ชั้น 1 ของบ้านลูกค้า เนื่องจากสะดวกต่อการติดตั้ง ทำให้เมื่อโมเด็มเร้าเตอร์อยู่ชั้นล่าง ทำให้การกระจายสัญญาณไปยังชั้นที่สูงกว่าทำได้ไม่ทั่วถึง

- คุณภาพของเร้าเตอร์ไม่ดีเท่าที่ควร ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเร้าเตอร์ที่ได้รับมาจากผู้ให้บริการมักจะมีคุณภาพที่ไม่ดีนัก นอกจากคุณภาพของตัวอุปกรณ์เองที่ไม่มีศักยภาพดีพอในการกระจายสัญญาณได้อย่างทั่วถึงแล้ว ในความเป็นอุปกรณ์แบบ All In One คือเป็นทั้งโมเด็ม เร้าเตอร์ และไวเลส ทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพและดีพอ

หากผู้ใช้งานภายในบ้านไม่ได้ใช้งานมากนักหรือใช้งานอุปกรณ์ไม่มาก อาจจะมีเพียงคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอย่างละ 1-3 เครื่อง กับประสิทธิภาพของเร้าเตอร์ที่รับจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจจะเพียงพอและรองรับการใช้งานได้ แต่ถ้าใครใช้งานมากๆ ใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโฒงในแต่ละวัน และมีจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานมากกว่า 10 เครื่อง เช่น มีทั้ง คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี ฯลฯ ประสิทธิภาพของเร้าเตอร์อาจไม่เพียงพอที่จะตอบสนองการใช้งานได้

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณ

การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในเบื้องต้น สามารถทำได้ 3 วิธี คือ...

- Access Pont การกระจายสัญญาณ Wi-Fi ของ Access Point ทำได้โดยการเชื่อมต่อสาย Lan จากเร้าเตอร์เดิมที่ใช้อยู่ ตัว Access Ponit จะช่วยเพิ่มกำลังขยายในการส่งสัญญาณ Wi-Fi ให้แรงยิ่งขึ้น Access Point เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กระจายสัญญาณโดยตรง จึงสามารถช่วยกระจายสัญญาณได้เป็นอย่างดี การติดตั้ง Access Ponit จะติดตั้งโดยวางไว้ใกล้ๆ กับเร้าเตอร์ หรือจะใช้วิธีลากสาย Lan จากเร้าเตอร์ขึ้นไปที่ชั้น 2 หรือ 3 แล้วนำ Access Point ไปติดตั้งในชั้นดังกล่าวก็ได้ เพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi กระจายได้ทั่วถังทุกจุดของบ้าน

- Power Line เป็นการกระจายสัญญาณโดยที่ไม่ต้องใช้สาย Lan ไม่จำเป็นต้องลากสาย Lan ไปตามบ้านให้ระโยงระยาง แต่ใช้วิธีการรับสัญญาณผ่านสายไฟภายในบ้าน การทำงานคือ เสียบปลั๊กของเร้าเตอร์ที่เป้นตัวส่งสัญญาณไว้ แล้วไปเสียบปลั๊กเร้าเตอร์ที่เป้ฯตัวรับสัญญาณไว้ที่ปลายทางเพื่อรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต จากนั้นใช้สาย Lan เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่จะใช้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้สายไฟที่ใช้ต้องเป็นไลน์เดียวกัน และต้องไม่ผ่านเบรกเกอร์

- Wireless Range Extender การทำงานคล้ายๆ Access Point แต่ไม่ต้องใช้สาย Lan ในการพ่วงต่อระหว่างเร้าเตอร์ เนื่องจาก Wireless Range Extender สามารถรับสัญญาณ Wi-Fi จากเร้าเตอร์ได้โดยตรง แล้วทำหน้าที่ทวนสัญญาณและกระจายสัญญาณให้อีกทีหนึ่ง เป็นอีกวิธีที่สามารถใช้งานได้สะดวก เนื่องจากไม่ต้องเดินสาย Lan ให้ยุ่งยาก

ทั้ง 3 วิธี 3 อุปกรณ์นี้มีราคาตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่น การใช้งานภายในบ้าน หรือสำนักงานขนาดเล็ก อุปกรณ์ที่มีราคาเพียง 2-3 บาท ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างเพียงพอ

 

 

 

 
  กลับสู่หน้าแรก  

 
 

   

 
เนื้อหาอื่นๆในหมวด
<<< 14 เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
<<< Arlo กล้องไร้สาย 100%
<<< สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2015
<<< สรุปข่าวสารแวดวงไอทีในรอบปี 2558
<<< การขายของออนไลน์
<<< พูดถึงหน้าจอที่ใช้ในออฟฟิศ
<<< อุปกรณ์ติดตั้งภายในบ้าน เพื่อป้องกันขโมย
<<< เทคนิคการเลือกซื้อหูฟัง
<<< FM96.5 คลื่นความคิด ชวนมือใหม่หัดใช้โซเชียล รวมพลที่งาน “ติวเข้มมือใหม่หัดใช้ Facebook / Line”
<<< ตัวย่อและคำเฉพาะของไอที
 

   

 
Home  |   IT News  |   APP  |   Article  |   Games  |   TL Clip  |   TL On FM96.5  |   TL Service  |   Contact Us
Thaiload dot com Co., Ltd. 399 Level32 Interchange21 Sukhumvit Road North Klongtoey Wattana Bangkok 10110
Tel. 662-660-3856 Fax. 662-660-3881